วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2550

Maga Project...comdesign 5

SEQUENCE
: ของช้านน....
: ความกลัว

“ ความรู้สึกกดดันจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง
หรือเป็นจินตนาการเท่านั้นความกลัวชนิดหนึ่ง
คือ การตอบสนองต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นจริงๆ
หรืออีกชนิดหนึ่งคือเป็นสิ่งที่ผิดปรกติเป็น
ความรู้สึกที่ทำลายเมื่อมีความกลัวต่อ
ความเจ็บปวด หรืออันตรายหรือสิ่งเลวร้าย
เป็นเพียงแต่จินตนาการเท่านั้น

วิธีไล่ความกลัวให้หมดไป
- สร้าความเชื่ออย่างเต็มที่ ในสิ่งที่ตนเองยึดเอาเป็นที่พึ่ง
- ให้เชื่อถือในพระที่คอว่าไล่ผีได้ ก็จะเกิดความศรัทราและเลื่อมใสไปเอง
- ส่งใจไปเสียในที่อื่น ผูกมัดไว้กับสิ่งอื่น
- อย่างเช่น เวลาเมารัก บ้าเลือด เหล่านี้ จะไม่มีความกลัวผี กลัวเสือ กลัวเจ็บ
- ตัดต้นเหตุของความกลัว นั้นๆเสีย
- ทำลายอุปทาน ให้แหลกสลายลงไป
- พยายามเพียงบรรเทาต้นเหตุให้เบาบางลง
……………………………………………………………………………………………

Project : Sequence
ความกลัว --- ตัดต้นเหตุของความกลัว

ความวิตกเป็นอีกความหมายหนึ่งของความกลัว เป็นคำที่จะใช้อธิบายอารมณ์หลายๆแบบ
อย่างกว้างๆ เป็นลักษณะความกลัวแบบอ่อนๆ ความวิตกอาจเกิดจากอันตรายที่ จะเกิดขึ้น
จริง หรือจากจินตนาการเท่านั้น

: ความกลัวที่เป็นจินตนาการ
เด็กๆสร้างภาพของสิ่งที่น่ากลัวขึ้นในใจ ตามที่ผู้ใหญ่นำมาขู่ หรือได้ยินเขาเล่าเรื่องอันน่ากลัว เกี่ยวกับผีเป็นต้น สืบๆกันมาแล้วก็กลัวอาจริงๆจนเป็นผู้ใหญ่ความกลัวนั้นก็ไม่หมดสิ้นไป ความกลัว เป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งของมนุษย์หมือนกันหมด แต่ว่าวัตถุที่กลัวนั่นแหละต่างกัน ตามแต่เรื่องราว
ที่ตนรับเข้าไว้ภายในสมอง วัตถุอันเป็นที่ตั้งของความกลัว ที่กลัวกันเป็นส่วนมากนั้นโดยมากหาใช่วัตถุ
ที่มีตัวตนจริงจังอะไรไม่ มันเป็นเพียงสิ่งที่ใจสร้างขึ้นสำหรับกลัวเท่านั้นส่วนที่เป็น ตัวตนจริงๆนั้นไม่ได้ ทำให้เรากลัวนานหรือมากเท่า สิ่งที่ใจสร้างขึ้นเองมันมักเป็นเรื่องเป็นราวลุล่วงไปเสียในไม่ช้านักบางที เราไม่ทันนึกกลัวด้วยซ้ำไปเรื่องนั้นก็ได้ มาถึงเราเป็นไปตามเรื่องของมันและผ่านพ้นไปแล้วมันจึงมิได้ ทรมานจิตของมนุษย์มากท่าเรื่องหลอกๆที่ใจสร้างขึ้นเอง

: ตัดต้นเหตุของความกลัว นั้นๆเสีย
- ทำลายอุปทาน ให้แหลกสลายลงไป
- พยายามเพียงบรรเทาต้นเหตุให้เบาบางลง

: ประเภทสื่อที่จะนำเสนอ
: สื่อสิ่งพิมพ์

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2550

SEQUENCE MOVIE

SEQUENCE MOVIE
………………………………………………………………………

Whale Rider
Directed : NIKI CARO
Product : TIM SANDERS
Editor : DAVIC COOLSON
………………………………………………………………………


“ Whale Rider ” เสนอเนื้อหาของชนเผ่าเมารี ซึงเป็น
เรื่องราวของการหาผู้สืบทอดพิธีกรรม การขี่หลังปลาวาฬ
ซึ่ง ชนเผ่าเมารีนี้เองที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจเพราะตาม
ส่วนต่างๆของร่างกานนั้นจะมีรอยสักที่เป็นลวดลายที่สวยงาม
ลวดลายเล่านี้ยังคงมีความหมายต่อที่สำคัญต่อพวก
เค้าลายสักตามร่างกายส่วนใหญ่ จะบ่งบอกถึงชนชั้นหรือ
ยศถาบรรดาศักดิ์ ลวดลายส่วนใหญ่นั้นได้แรงบรรดาลใจ
ออกมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราซึ่งเป็นความเชื่อมาตั่งแต่
สมัยโบราณแล้วได้นำมาเป็นสัญลักษณ์ เพื่อบ่งบอกถึง
ระดับและอำนาจ

“ Whale Rider ” เป็นเรื่องเราของชนเผ่าเมารีที่ได้เกิด
เหตุการณ์ขึ้นกับห้วหน้าเผ่าที่มีหน้าที่หาผู้สืบทอดพิธีกรรม
การขี่หลังปลาวาฬ แต่ลูกของหัวหน้าเผ่าออกมา เป็น
ผู้หญิงซึ่งผิดต่อพิธีกรรม เธอพยานดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้ปู่
ของตนยอมรับ ดูเหมือนทุกอย่างจะเลือนลางมีเพียงแต่
ปฏิหาริย์และลิขิตจากห้วงมหาสมุทรได้นำพาให้เกิด
เหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กผูหญิงตัวเล็กๆคนนึง
ที่มีแต่ความหวังและแรงศรัทรา ที่ติดตวมาตั่งแต่แรกเกิด
เธอพยายามทุกวิธีทาง เพื่อให้ปู่ของตนเอยอมรับในตัวเธอที่เป็นผู้หญิง
และพร้อมที่จะเป็นผู้สือทอดพิธีกรรมต่อไป

“ Whale Rider ” ในมุมมองที่เป็น SEQUENCE ที่อยู่
ภายใต้กรอบของการหาผู้สืบทอดพิธีกรรมการขี่หลังปลาวาฬ มีข้อกำหนดว่า
ต้องเป็นเด็กผู้ชาย Link คือความหวังและแรงศรัทรา ในเเรื่องของพิธีกรรม
และความเชื่อที่มีมาตั่งแต่เมื่อลืมตาเกิดขึ้นมาที่เป็นตัวทำให้เรื่อง
“ Whale Rider ” ดำเนินตั่งแต่เริมต้นจนจบ แต่ เรื่องนี้เป็น SEQUENCE
ที่ไม่สมบูรณ์ เพราะภายใต้กรอบของการหาผู้สืบทอดพิธีกรรมการขี่หลังปลาวาฬ
มีข้อกำหนดว่าต้องเป็นเด็กผู้ชาย เท่านั้นที่จะสามารถสืบทอดพิธีกรรมนี้ได้
จะได้ไม่ผิดกับธรรมเนียมโบราณ แต่ได้กลับกลายมาเป็นว่า เด็กสาวตัวเล็กๆที่ชื่อ ไพ
เธอได้ถูกลิขิตแล้วจากห้วงมหาสมุทร ให้เป็น ผู้ที่สืบทอดพิธีกรรมการขี่หลังปลาวาฬของบุรุษชนเผ่าเมาลี

………………………………………………………………………

SEQUENCE

SEQUENCE
: ของช้านน…….

SEQUENCE
ตามความหมายของ Dictionary หมายถึง
1.[C] a number of things (actions, events, etc) that happen or come one after another
2.[U] the order in which a number of things happen or are arranged
.....................................................................................
การต่อเนื่องกัน, ตอนที่ต่อเนื่องกัน, ลำดับเหตุการณ์, ลำดับ, ขั้นตอน, การเรียงลำดับ
………………………………………………………………………
ผมลองใครควรและคิดว่า SEQUENCE คือ การเรียงลำดับที่มีขั้นตอนที่มีความต่อเนื่องกัน ซึ่งจะมีกรอบคอยคุมคุม SEQUENCE แต่ละ SEQUENCE และมี Link เป็นตัวเชื่อม ที่คอยให้ความต่อเนื่องกันของแต่ละ SEQUENCE ไหลลื่นและสมบูรณ์มากขึ้น
………………………………………………………………………

ความแตกต่างระหว่าง Series และ Sequence

Series : ความต่อเนื่องที่แต่ล่ะช่วงขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง จึงต้องดูจนจบถึงจะรู้เรื่อง ( ซาดองโย , โฮจุน , แดจังกึม )

Sequence : ความต่อเนื่องที่แต่ล่ะช่วงมีความสมบูรณ์ในตัวเอง, มีความเป็นเอกเทศก์ในตัวเอง ได้ต้องดูทั้งหมดแต่เพียวแค่ดูภาคเดียวก็รู้เรื่อง ( Private ot the caddiean , The Load of The ring )


ความแตกต่างระหว่าง Random และ Sequence

Random : ไม่มีการเลือกหรือการตัดสินใจ, ไม่มีอคติ, เดาสุ่ม
 ( เหมือนตอนที่เราหยิบบุหรี่ออกจากซอง เราเปิดแล้วยิบเลย )
Sequence : มีการเลือกหรือการตัดสินใจ ( อย่างการซื้อของใช้ต่่างๆ มันจะถูกกำหนดขึ้นจากกรอบก่อนแล้วค่อยออกไปซื้อ )
………………………………………………………………………

สรรวค์กลางอ่าวที่…เกาะล้านสรรวค์กลางอ่าวที่…เกาะล้าน
การเดินทางไปเกาะล้านเป็นการเดินทางแบบสายฟ้าแลบประเภทบอกวันนี้ไปพรุ้งนี้ไปแต่มีใบเบิกทางที่มีเหตุผลหนักแน่นอยู่พอควรคือ ไปดูสถานที่
รับน้อง วันแรกที่ปถึงพอเจอกันครบตั่งแต่ปี 2-4 เกือบ 30 คน ก็พอเดาออก
แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ไม่นานพอถึงที่พัก ทานข้าวยังกินไม่ทันเสร็จเลยมีน้องวิ่งเอาแก้วซ๊อดมา
ให้กินไอ้แก้วแรกๆก็อร่อยดีอยู่หรอกแต่ทำไมโดนไปซัก 3 เริ่มรู้สึกถึงรสชาติ
ที่ ปะแล่ม ปะแล่ม แต่ก็เอาแล้ว เพื่อรักษานำ้ใจรุ่นน้อง ก็เติมไปเรื่อยๆน้องทำ
เอามาให้ก็กิน กินกันทั้งคืน รู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วแต่ละคนสภาพที่เห็น อุบาต หนัก นมจนกองอวกมั่ง นอนกินผมตัวเอง (ใครไม่รู้) ต่างๆนานา สรุปคืนแรกที่
มาถึงก็ยุ่ยกันหมด
ย่างเข้าวันที่ 2 ตกลงกันว่าจะไปไดหมึกกันตอนกลางคืนถ้า ไปกันหมดต้องใช้เรือ 2 ลำ ก็มีคนที่เสียสละให้คนที่ไม่เคยไปเพราะคิดว่าถ้า
ออกไป 2 ลำกลัวว่าจะไม่สนุกเลยไปเพียง 1 ลำ ( ไปกัน 20 คน จะบ้าตาย)
ผมเป็นคนลงเรือคนสุดท้ายเพราะรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกที่เห็นการเปลี่ยน
แปลงของเรื่อตั่งแต่ น้องๆลงเรื่อไปแล้วสิบกว่าคนเรือริ่มเอน ไปทางคนที่
อยู่กันเป็นกลุ่ม มือไม้เริ่มสั่นไร้เรี่ยวแรง เหงื่อก็ออกปะปนมากับอาการขนลุก
กว่าจะก้าวเท้าลงเรื่อได้นั้นใช้เวลานานพอสมควรในการตั่งสติและทำใจ เสียง
วูบๆของน้ำทะเลที่นิ่งสงบแต่ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่นไหวอยู่ภายใต้ผืนน้ำที่มืดสนิท มีแต่แสงของดวงจันทร์ที่สาดส่องมาเท่านั้น อาการของความกลัว
เริ่มทวีคูณหนักขึ้นและดูเหมือนทุกคนก็เป็นเหมือนกันเพราะเบื่อหน้าที่เราเห็นอยู่คือท้องฟ้าที่ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เหมือนมีพายุฝน แต่เรื่อยังคงแล่นต่อไป
จนถึงที่หมาย ความกลัวเริ่มเลือนหายไปกลับถูกแทนที่ด้วยเสียงตะโกน
โวยวายเออกอาการดีใจเมื่อมี ปลาหมึกขึ้นมาบนเรือตัวแรก จำได้ว่าปลา
หมึกที่สดๆๆจิ้มน้ำจิ้มมันช่าง หวาน กรอบ ไม่มีคำใดๆที่จะสามารถอาธิบายได้
ต้องลองไปสัมผัสด้วยตัวเองแต่ถ้าให้ดีก้อชวนเพื่อนลงเรื่อไปด้วยซัก 20 คนแล้วจะเข้าใจความรู้สึกที่เกินคำบรรยาย แล้วสัญญาได้เลยว่าคงไม่มีรอบ 2 แล้ว เพราะมันเป็นความทรงจำที่เตือนใจไปตลอดว่า คิดอะไรถึงออกไป
กลางทะเลกลางดึกเสียตังไปคนละ 200 บาท ได้ปลายมึกมา สิบกว่าตัว
ไปซื้อที่ตลาดจะคุ้มกว่ามั้ย น้า………..
เช้าวันที่ 3 เป็นวันที่เดินทางกลับตั้งแต่วันแรกที่มาถึงจนถึงวันนี้ทุกคน
ไม่มีใครเอ่ยเรื่องงานรับน้องเลย ( เป็นไปตาคาด ) แต่อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าแค่เรา
ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันซัก 2-3 วัน ก็ได้ลดช่องว่างระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่
ไปเยอะเหมือนกัน ที่รู้ๆ น้ำทะเลที่ เกาะล้าน ใสจนเห็น…………..เลย