วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

DREGREE PROJECT FA'นานนับศตวรรษที่ร้านโชห่วยได้อยู่คู่กับสังคมไทย แต่ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีน และความเจริญทางด้านการค้าที่มากขึ้น ร้านโชห่วยก็ยังคงมีบทบายและยังความสำคัญในตัวของร้าโชห่วยเอง
แรกเริ่ม ร้านโชห่วย นั่นได้ถือกำเหนิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวจีนที่ อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อมีคนจีนอพยพมากความต้องการใช้สินค้าดั่งเดิมก็เพิ่มขึ้นด้วย แม้ว่าปัจจุบันร้านโชห่วยต้องแข่งขันกับร้านค้าปลีกที่มีเฟรนด์ชายจะทวีความ รุนแรงมากขึ้นแต่ร้านโชห่วยก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วย เสน่ห์และความเป็นเอกลักษณ์ร้านโชห่วยเอง
ความอยู่รอดของ ร้านโชห่วย นั้นจึงขึ้นอยูู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้ซื้อ ซึ่งปรับเปลี่ยนรสนิยมตาม ยุคสมัย ซึ่งเน้นความสะดวกสบาย การตกแต่งร้านที่กระตุ้นอารมณ์ และสร้างบรรยากาศให้ แก่ผู้ซื้อ ซึ่งแตกต่างจาก ร้านโชห่วย เมื่อหลาย 10 ปีก่อนที่ในร้านจะมีเพียง ชั้นวางของและสินค้าแขวนอยู่มากมาย เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้า หากแต่ปัจจุบันร้านโชห่วยส่วนใหญ่ ต้องการตกแต่งร้านให้ดูทันสมัยทั้งภายนอกและภายใน เพื่อดึงดูให้ผู้ซื้อเข้าสู่ร้านมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรแม้ร้านโชห่วยจะถูกดัดแปลงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เราก็สามารถพบเห็นร้านโชห่วย ร้านเล็กๆซึ่งเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของร้านชำที่แฝงตัวอยู่คู่กับชุมชนทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม ร้านและของสมนาคุณหรือส่วนลดต่างๆ มิได้ก่อให้เกิดผู้ซื้อกลุ่มใหม่ แต่กลับเป็นต้นเหตุให้ส่วนแบ่งทางการ ตลาดที่เคยเป็นของร้านอิสระขนาดเล็กเปลี่ยนมืิอไปสู่ร้านใหญ่ ที่มีสาขาและความสะดวกสบายมากกว่า นั่นหมายความว่าร้านโชห่วยขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยที่ต้องปิดกิจการลงเมื่อผเชิญกับการแข่งขันใหม่ๆ
ดังนั้น “ เฟรนด์ช้อยส์ โชห่วย ” เป็นหนังสือคู่มือในการเปิดร้านโชวห่วย ที่รวมรวมเอกลักษณ์ของตัวพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงบรรยากาศของร้านโชวห่วย ที่ได้ชื่อว่าเป็นการค้าบนพื้นฐานแห่งมิตรภาพ
................................................

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เซ็คคลังแสง
...
เกิดอาการเหวี่ยงขึ้นมาในช่วงที่กำลังเซ็คคลังแสง คงเป็นเพราะโลกร้อนชัว
มั่วไปเรื่อยไอ้เป็ด จิง

pic of mounth APRIL 2009...

กาย ย กรรม นกพิราบ

.......