วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ความงามครั้งสุดท้าย : The Lastest Beautiful
.
.

ความงามครั้งสุดท้าย : The Lastest Beautiful

โลกใบนี้สรรสร้างทุกสิ่งให้มีความงามและคุณค่าในตัวของมันเองเสมอ ไม่ว่าจะเป็นช่วง ผลิบานหรือในยามที่ร่วงโรย สิ่งเหล่านั้นก็ยังคงความงามและคุณค่าไว้ได้อย่างสมบูรณ์

.
.

แล้วเราละ !!!!!!

ไม่มีความคิดเห็น: