วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

DUCK STU.
เห่อแว่นใหม่ ( แ ค่ นั้ น )
..............................................

ทดลองใช้ไฟแฟลตดวงเดียว วางทางไหล่ซ้าย เพื่อให้แสงยิงเข้ามาทางด้านข้าง
ที่แว่นและช่วงกาม อีก ฝั่งนึงของหน้าจะเป็นเงาดำสนิท ถ้าอยากใหสว่างขึ้น
fill ไฟบางๆ หรือโฟมตบเอา