วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เริ่มครั้งใหม่ กับอะไรที่เดิมๆ

everything is หวนคืน อระไรที่ไม่อยากพบอยากเจอยังคงต้องผเชิญกับมันต่อไปเรื่อยๆๆ
ทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามามันต้องมี อะไรซักอย่างเกิดขึ้นเพื่ออะไรซักอย่างซิเนอะ

.
.